Teknik

 

Teknisk kontrol af bilen

Inden køreprøvens begyndelse vil du blive overhørt i bilens tekniske udstyr – også kaldet kontrolprøven. Det er ikke meningen, at du skal have en mekanikers viden om biler, men du skal have kendskab til de ting, du som bilist selv skal kunne tjekke, er i orden. Køreprøven er en samlet bedømmelse af kontrol og kørsel, så derfor er det vigtigt at komme godt fra start.

Bremser

En bil skal være forsynet med 3 bremser:
1. Driftsbremse (fodbremse)
2. Nødbremse
3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder. Bremsepedalen skal have en ru, mønstret overflade, så foden ikke glider af pedalen, og den må højst kunne trædes halvvejs ned mod vognbunden, uanset hvor hårdt man træder.
Der skal i pedalens topstilling være ca. 1 cm frigang, hvilket betyder, at den første cm man træder ned på bremsen, ikke må bremse bilen.
Driftsbremsen er et hydraulisk (virker med væske) to-kreds system. Hvis den ene kreds går i stykker, virker den anden stadigvæk. Det kaldes for nødbremsen.
Bremsevæskebeholderens væskestand i motorrummet skal altid være mellem min. og max.-mærket. Parkeringsbremsen er mekanisk (f.eks. kabeltræk), og skal kunne holde bilen standset på skrånende vej. Den skal kunne stå fastspændt, og virke på mindst 2 hjul på samme aksel.
Driftsbremsen er normalt suppleret med en bremseforstærker, der forstærker det hydrauliske tryk, når man træder på pedalen. For at kontrollere at den er virksom, pumper man 4-5 gange på pedalen, med motoren slukket, og holder trykket på pedalen mens motoren startes. Hvis pedalen synker yderligere under foden, er bremseforstærkeren i orden.
Hvis den røde ABS-lampe på instrumentbrættet ikke slukker kort efter motoren startes, kan det være tegn på fejl i bremsesystemet, og fortsat kørsel vil være ulovlig.

Dæk

Bilen skal have samme type dæk på alle hjul (bortset fra reservehjul) – f.eks. vinterdæk, sommerdæk eller pigdæk, men ikke nødvendigvis samme mærke.
Dæk, fælge og hjullejer skal være ubeskadigede, og dækkene skal være pumpet op til det rigtige dæktryk, som passer til bilen. Kan ses i bilens instruktionsbog.
Dækkene skal have mindst 1,6mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, bedømt ved slidindikatorer. Dæk udstyret med en retningspil skal monteres, så de følger omløbsretningen. Pigdæk må kun benyttes fra 1. november til 15. april.

Støddæmpere

Støddæmpere har til opgave at holde hjulene i kontakt med vejbanen hele tiden. Der er monteret en støddæmper ved hvert hjul.
Kontrol af en støddæmper foretages ved at trykke kraftigt ned på karosseriet lige over hjulet. Når man slipper, må bilen højst gynge 2 gange.

Styretøj

Styretøjet (rattet) skal fungere let, sikkert og hurtigt.
Rattet skal kunne drejes let fra yderpunkt til yderpunkt uden noget sted at møde modstand, eller afgive mislyde, og hjulene skal præcist følge rattets bevægelse.
Ratslør er det stykke, man kan bevæge rattet uden at forhjulene følger med. Biler med tandstangsstyring (langt de fleste i dag), må IKKE have ratslør.
Servostyring er en anordning, der gør rattet lettere at dreje. Servostyring er enten elektrisk, eller virker ved hjælp af væske. Væskestanden skal i så fald stå mellem min. og max.-mærket i beholderen i motorrummet. Kontrol af styretøj foregår med startet motor pga. bilens servostyring. Hjulene skal da præcist følge rattets bevægelse.

Motor og udstødning

Motoren må ikke udvikle unødig røg eller støj, eller være tilsølet af olie.
Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt ved oliepindens min. og max.-mærker. Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt enten ved min. og max.-mærker, eller efter instruktionsbogens anvisninger.
Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast. Tætheden kan kontrolleres ved at holde en klud for udstødningen, mens bilen kører i tomgang. Ændres motorens rytme ikke, er udstødningen utæt.

Ruder og spejle

Ruder og spejle skal være hele og rene, og man må ikke køre i bilen, før man kan se ud af alle ruder, dvs. at evt. sne, dug eller kondens skal være fjernet.
Vinduesviskerne skal virke, og der skal være sprinklervæske i beholderen.

Lys, reflekser og horn

Foran skal bilen være forsynet med:
2 positionslygter
2 nærlyslygter
2 fjernlyslygter

Lygterne skal have hvid eller gullig farve, være parvis ens og symmetrisk anbragt på køretøjet.
Positionslyset (parkeringslyset), skal kunne ses i en afstand af mindst 300m foran bilen. Positionslyset bruges ved standsning eller parkering på uoplyst vej.
Nærlyset skal være asymmetrisk højrerettet og kunne oplyse vejen mindst 30m foran bilen, og må ikke være blændende. Nærlyset skal have et fald på mindst 1% (1cm pr. m).
Kontrol af nærlys foretages ved at stille sig lige foran lygten, og med hånden på låret markere, hvor den øverste lysgrænse er. Derefter træder man 1m tilbage, og lysgrænsen skulle gerne have flyttet sig 1cm nedad.
Fjernlyset skal kunne oplyse vejen mindst 100m foran bilen, og skal være forsynet med en blå kontrollampe på instrumentbrættet.

Bagpå skal bilen være forsynet med:
2 røde baglygter
3 røde stoplygter
1 nummerpladelys
2 røde reflekser

Baglyset skal kunne ses mindst 300m bagved bilen, og må ikke være blændende.
Stoplyset (bremselyset) skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne.
Nummerpladelyset, mindst én pære med hvidt lys, skal lyse så kraftigt, at nummerpladen tydeligt kan aflæses på 20m afstand.
Reflekserne skal være røde, og må ikke være trekantede.

Bilen skal derudover også være forsynet med 6 blinklygter – 2 foran, 2 på siden samt 2 bagpå. De skal blinke gult/orange med en frekvens på 1-2 blink i sekundet, der skal kunne ses i sollys. Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker.
Alle blinklygterne skal kunne tændes på én gang, og dermed fungere som havariblink.

Alle lygter på bilen skal være virksomme, og alle lygteglas skal være hele og rene.

Hornet skal have en klar og konstant tone, og må kun anvendes til at afværge en fare.