Privatlivspolitik

 

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: http://bagrattet.dk.

GDPR

GDPR er en ny Europæisk persondatalov der er trådt i kraft d. 25. maj 2018. Formålet med GDPR er at have de samme databeskyttelseslove i alle EU-medlemsstater og at give borgerne mere kontrol over, hvordan og hvornår deres data anvendes. Selvom GDPR er en EU-forordning, er enhver virksomhed, der markedsfører varer eller tjenesteydelser til EU-borgere, uanset hvor den er beliggende, omfattet af forordningen.

Bag Rattet vedkender sig det særlige ansvar, der hører med til at opbevarer personlige data på køreskoleelever. Vi ønsker at vore elever har fuld tillid til Bag Rattet, som et trygt og sikkert sted at opbevare sine oplysninger.

Dette er en beskrivelse af hvorledes Bag Rattet i forhold til persondata-lov af 25. maj 2018 håndterer personlige data. Ved tilmelding på Køreskolens tilmeldingsblanket her på hjemmesiden bekræfter køreeleven at have; læst, forstået og accepteret nærværende håndteringsbeskrivelse, er eleven under 18 år skal forældre udfylde tilmeldingen.

Ligeledes kan en entydig elektronisk accept (mail fra forældre) godtages.

Alle data opbevares som beskrevet, for at kunne drive køreskolen efter lovbefalede retningslinjer, samt køreskolens egne retningslinjer.

Data:

Køreskolen opbevarer på forskellig vis følgende Data; Navn, Adresse, E-mail, Telefonnummer, CPR-nummer, betalings oplysninger, samtykkeerklæring, billede af evt. Sundhedskort, billede af evt. opholdstilladelse, lægeerklæring, status på køreuddannelsen, evt. korrespondance mellem politi og elev, evt. relevante kursusbeviser.

Dokumenter:

Ansøgning om Kørekort, Lektionsplan, Tilmelding og øvrige dokumenter relateret til elevens egentlige køreuddannelse hos Bag Rattet fremvises for en kommunal instans ifm. godkendelse af elevens ansøgning, samt til politiet ifm. afholdelse af elevens køreprøver, ansøgning overdrages til politiet efter bestået praktisk prøve. Efterfølgende lagres dokumenterne i på køreskolen i afsikret skab.

Indtil endt køreuddannelse opbevares elevens dokumenter i køreskolens varetægt, i teorilokalet.
Ved afbrudt Køreuddannelse udleveres ansøgning til eleven, og den originale lektionsplan udleveres til den af eleven udpeget kørelærer/køreskole, kopi af lektionsplanen samt øvrige dokumenter opbevares i 2 år.

Elektroniske Data:

Elevens navn, adresse, telefonnummer, personnummer samt E-mail adresse, er beskyttet bag administrators Brugernavn og Password. Elev-data på kørelærerens mobil telefon slettes, når eleven har bestået sin praktiske prøve.