Holdstartold

 

På hold med holdstart om mandagen er der undervisning hver mandag klokken 17.00.
På hold med holdstart om tirsdagen er der undervisning hver tirsdag klokken 17.00.

Hold
Dato
Tidspunkt
Status
1 Mandag d. 05 februar 17.00 Klik her for tilmelding!
2 Tirsdag d. 20 marts 17.00 Klik her for tilmelding!
3 Mandag d. 30 april 17.00 Klik her for tilmelding!
4 Tirsdag d. 07 august 17.00 Klik her for tilmelding!
5 Mandag d. 17 september 17.00 Klik her for tilmelding!
6 Mandag d. 13 november 17.00 Klik her for tilmelding!