Betalingsbetingelser

 

Betalingsbetingelser hos køreskolen Bag Rattet gældende for 2023/2024:

Eleven vil modtage 2 regninger for kørekortet på sammenlagt 16.999 kr.

Den første regning på 8.500 kr. skal betales inden eleven er færdig med teoriforløbet.
Den anden regning på 8.499 kr. skal betales inden eleven skal til køreprøve.

Regningerne bliver udleveret i forbindelse med teoriforløbet, og kan betales enten kontant eller ved en bankoverførsel.

Det fulde beløb skal være betalt inden elevens køreprøve.

Beløbet dækker al teoriundervisning, manøvrebanegebyr, glatbanegebyr, leje af bil til køreprøve samt de 16 lovpligtige kørelektioner plus en ekstra kørelektion inden køreprøven.

Beløbet dækker ikke udgifter til kørekortsfoto, prøvegebyr til staten, førstehjælpskursus eller lægeattest.

Evt. ekstra kørelektioner ud over de 16 lektioner afregnes med 500,00 kr. pr. lektion. Beløb for ekstra kørelektioner skal afregnes inden elevens køreprøve.

Evt. ekstra køreprøver afregnes med 500,00 kr. pr. stk. for leje af skolevogn.

Bliver betalingsbetingelserne ikke overholdt, stopper elevens forløb, indtil betalingen har fundet sted.

Overholder eleven ikke en indgået aftale uden at give besked herom, bliver denne pålagt at betale et gebyr afhængig af den ikke overholdte aftale; Møder eleven ikke op til en kørelektion, koster det 500,00 kr. Møder eleven ikke op til manøvrebanekursus, koster det 750,00 kr. Møder eleven ikke op til glatbanekursus, koster det 1000,00 kr.

Såfremt en kørelektion er blevet aflyst med mindst 3 timers varsel, et manøvrebanekursus aflyst med mindst 1 døgns varsel og et glatbanekursus aflyst med mindst 3 døgns varsel, anses det ikke som en brudt aftale, og der pålægges følgelig intet gebyr.

En lektion har en varighed af 45 minutter.

Alle beløb er i danske kroner, og er inkl. moms.

Der tages forbehold for trykfejl, lovændringer, prisjusteringer mv.